موراتا که شب گذشته شام را همراه نامزد ایتالیایی خود «آلیس کامپلو»، در یکی از معروف ترین رستوران های شهر مادرید صرف کرد، به هنگام خروج از ورزشگاه و برای فرار از دست پاپاراتزی هایی که بیرون رستوران انتظارش را می کشیدند، با این شکل و شمایل ظاهر شد:

روش عجیب موراتا برای فرار از پاپاراتزی‌ها(عکس)