دربی هشتاد و چهارم روز 24 بهمن ماه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. این دربی دهمین دیداری است که در بهمن ماه میان این دو تیم برگزار می شود و پیش از این 9 دیدار میان این دو تیم در بهمن ماه برگزار شده که آخرین آن دربی هفتاد و هشتم بوده است.


در 9 دیدار قبلی این دو تیم در این ماه، 3 بازی با برد پرسپولیس به پایان رسیده و 5 بازی نیز به تساوی رسیده تا سهم استقلال در این ماه تنها یک برد باشد. همچنین در این 9 دیدار 18 گل از خط دروازه ها عبور کرده تا میانگین حداقل دو گل در بازی ها ثبت شده باشد. از این 18 گل تنها هفت گل سهم استقلال بوده و 11 گل سهم پرسپولیس بوده است تا قرمزها در این موضوع نیز از حریف خود وضعیت بهتری داشتند.