بختیار رحمانی درباره اظهارات خداداد عزیزی مبنی بر اینکه وقتی او بازی می کرد،بختیار رحمانی خاک بازی می کرده است اظهار داشت:من به همه پیشکسوتانم احترام می گذارم و اعتقاد دارم این عزیزان بوده اند که نسل بعدی فوتبال آمدند.خداداد عزیزی عزیز هم برای من یک پیشکسوت گرانقدر است که او را مثل همه جامعه فوتبال حماسه ساز ملبورن می دانم.با این وجود اعتقاد دارم هر کسی در هر موقعیتی هست باید برای خودش شان و احترام قائل باشد.

وی ادامه دادبه احترام سیاه جامگان که آن را به نام ابومسلم قدیمی و ریشه دار می شناسم پاسخی برای خداداد عزیزی ندارم.فقط این را بگویم چیزهایی که من در بازی فولاد و سیاه جامگان دیدم دور از آن چیزی است که درباره حماسه ساز ملبورن شنیده و دیده بودم.اتفاقاتی که در بازی با سیاه جامگان رخ داد فقط و فقط در زمین خاکی و فوتبال محلات اتفاق می افتد.

رحمانی افزود:نمی خواهم بیش از این صحبت کنم.فقط دیشب داشتم فیلم های قدیمی برنامه 90 را می دیدم که ناگهان صحبت های آقا خداداد را دیدم که درباره بیرون کشیدن تیمی در حدود 5 سال قبل صحبت می کرد.حرف های جالبی بود که ایشان مطرح کرده بود مگر دوره احمدشاه است که تیم را بیرون بکشیم.خطابش هم به فراز کمالوند بود.آقا خداداد یادت هست؟امیدوارم ایشان آن روزها را از یاد نبرده باشد.اگر هم فراموش کرده برایش می فرستم تا تجدید خاطره ای صورت بگیرد.باز هم به احترام دوستان خوبی که دارم پاسخی برای اظهارات ایشان و مهدی هاشمی نسب ندارم.