اسطوره آرژانتینی مدعی شد که اولین بار در بارسلونا و در اوایل جوانی ش بود که مصرف مواد مخدر را شروع کرد و این مشکل تا پایان فوتبال گریبان گیرش بود. او در نهایت سال 2004 توانست مواد مخدر را کنار بگذارد و حال مدعی شد که مصرف مخدر، بدترین تصمیم زندگی اش بوده است.

او گفت:" من 24 ساله بودم که در بارسلونا مصرف مواد مخدر را آغاز کردم. بزرگترین اشتباه زندگی ام بود. وقتی در کما بودم، دخترم از من می‌خواست که برای او مدتی بیشتر زندگی نم. خدا را شکر می‌کنم که به حرف دخترم گوش کرد و من را از کما بیدار کرد. مواد مخدر بزرگترین مشکل من بود. مواد انسان ها را از بین می‌برد. خیلی خوش شانس هستم که اینجا با شما صحبت می‌کنم. اگر به همان رویه ادامه می‌دادم، بدون شک می‌مردم. 13 سال است که مواد مصرف نکرده ام و حس خیلی خوبی دارم."