طبیعتاً این اخطار خیلی برای این مهاجم جوان نگران کننده نبود، به این خاطر که فرصت حضور در ترکیب پرسپولیس برای دربی 84 را پیدا می‌کند.


حسین ماهینی که در غیاب سید جلال حسینی بازوبند کاپیتانی را به بازو بسته بود به علیرضا علیپور معترض می‌شود و بر سر او فریاد می‌کشد که چرااین قدر مفت و بی دلیل اخطار گرفتی؟


علیپور که دوندگی و سرعتش حتماً می‌توانست در بازی تراکتور به کار پرسپولیس بیاید، با اخطار بی دلیل دیروز این بازی حساس را از دست داد اگرچه به هرحال جایگاهش در دربی تضمین شده است. در عین حال علت اعتراض به علیپور روشن است این که بازی تراکتور حتی بیش از دربی حساس است.قطعاً عصبانیت حسین ماهینی و تذکر سروش رفیعی به همین خاطر است.

فریاد کاپیتان: علیپور چرا اخطار گرفتی؟ (عکس)

فریاد کاپیتان: علیپور چرا اخطار گرفتی؟ (عکس)

فریاد کاپیتان: علیپور چرا اخطار گرفتی؟ (عکس)

فریاد کاپیتان: علیپور چرا اخطار گرفتی؟ (عکس)

فریاد کاپیتان: علیپور چرا اخطار گرفتی؟ (عکس)

فریاد کاپیتان: علیپور چرا اخطار گرفتی؟ (عکس)

فریاد کاپیتان: علیپور چرا اخطار گرفتی؟ (عکس)

فریاد کاپیتان: علیپور چرا اخطار گرفتی؟ (عکس)