علیرضا منصوریان در نشست خبری پیش از بازی با پیکان پاسخ خبرنگاران را داد:

جلالی استاد من است


دو نیمه خیلی بد داشتیم در بازی های اخیر. یکی از آنها بازی با پیکان در نیمه اول بود. آقای جلالی مربی بسیار بزرگی است و نقش استاد را برای من دارد.ا