رشید مظاهری پس از برتری یک بر صفر ذوب‌آهن مقابل فولاد اظهار داشت: در این بازی خیلی خوب دفاع و حمله داشتیم و در ضد حملات هم موقعیت‌های زیادی خلق کردیم. همه تیم خواستند که پیروز شویم و همین اتفاق هم افتاد. از همه بچه‌ها هم می‌خواهم همین روند را حفظ کنند و در هفته های بعدی هم بتوانیم به صدر نزدیک و نزدیکتر شویم.

وی در مورد اینکه ذوب‌آهن رکورد نباختن را تجربه می‌کند، گفت: اولین چیزی که یاد گرفته‌ایم دفاع خوب است و به فرهنگ برد رسیده‌ایم و پیدا کرده‌ایم. فکر می‌کنم 10 هفته است که نباخته‌ایم. با این تفکر در میدان حاضر می‌شویم که به پیروزی برسیم.

دروازه‌بان تیم فوتبال ذوب‌آهن در مورد جایگاه این تیم در پایان فصل گفت: قدم به قدم جلو می‌رویم و می‌خواهیم مدعی باشم و امیدوارم مقامی در خور شان مردم اصفهان کسب کنیم.