یعقوب کریمی در تمرین روز گذشته استقلال مچ پایش پیچ خورد و بنابراین نمی تواند در سفر به آبادان تیمش را همراهی کند.


کریمی در کیلینیک باشگاه استقلال فزیوتراپی می کند تا خود را برای بازی با صنعت نفت در هفته نوزدهم لیگ برتر آماده کند.