او که به عنوان بازیکن ذخیره وارد میدان شده بود در صحنه ای که منجر به گل دوم شد جایگیری خوبی داشت و دروازه را خوب دید و از همه مهمتر ضربه خوبی به توپ زد.


این هافبک ریز نقش فصل گذشته هم در ترکیب استقلال خوزستان ارایه گر بازی های خوبی در ترکیب ویسی بود. شاید این گل سرنوشت علی اصغر آشوری را تغییر دهد و از این پس شاهد حضور بیشتر او در ترکیب استقلال خوزستان باشیم. همانند فصل گذشته.


او بعد از باز کردن دروازه استقلال تهران فریاد شادی سر داده است. شاید او خود را برای چنین صحنه ای آماده کرده بود و شاید فریاد شادی او بغض نیمکت نشینی اش بود.

فریاد پیروزی بازیکن ذخیره (عکس)