فصل گذشته اسپرز تا هفته های پایانی در کورس قهرمانی بودند ولی در چند بازی آخر نتایج خوبی کسب نکردند و در نهایت پایین تر از آرسنال و رد رده سوم لیگ را به پایان رساندند. با این حال اریکسن تاکید کرد که حس می‌کند باشگاه قوی تر از فصل گذشته است و تا پایان در کورس خواهند بود.

اریکسن: تاتنهام از فصل گذشته هم بهتر است

او گفت:" فکر نمی‌کنم اعتماد به نفس تیم از بین رفته باشد. به نظرم مردم به ما نگاه می‌کنند و می‌گویند «اوه آنها از فصل قبل ضعیف تر شده اند» ولی واقعیت این نیست. به نظرم تیم، همان تیم است، همان سبک بازی، همان بازی ها و شاید حتی کنترل بیشتری نسبت به فصل قبل داشته باشیم.

انگار که فصل قبل برای مردم تازگی داشتیم و این فصل دیگر ما را می‌شناسند. فکر می‌کنم بزرگترین قدرت ما، کنترل بازی و تمام کردن کار حریفان است. فکر می‌کنم در جایگاه خوبی هستیم. هر تیمی دوست دارد صدرنشین باشد ولی فکر می‌کنم ما هم در جایگاه خوبی هستیم. باید تا پایان به جنگیدن ادامه دهیم."