تنها چند ماه بعد از قبول هدایت انگلیس، آلاردایس به علت شرکت در فعالیت های غیرقانونی از این سمت برکنار شد و چند روز پیش به جای آلن پاردیو، سرمربی کریستال پالاس شد.

آلاردایس: دوران سختی را پشت سر گذاشتم

آلاردایس گفت: "روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشتم و باید اعتراف کنم که آن مقطع سخت ترین دوران کاری من بود. من و خانواده ام در ابتدا زندگی بسیار دشواری داشتیم اما بعد از گذشت مدتی اوضاع بهتر شد و ما با آن اتفاق کنار آمدیم.

لحظات بسیار تاریکی را پشت سر گذاشتم اما سعی می کنم کمتر به آن روزها فکر کنم و بیشتر به آینده بیندیشم. من همیشه رویای هدایت تیم ملی انگلیس را در سر داشتم و آخر به آن رسیدم. اما زمان بسیار کمی در آن مسند بودم و رویای من خیلی زود تمام شد. این موضوع را هرگز نمی توانم انکار کنم".