مهدی رحمتی به دلایلی که هنوز اظهار نظر رسمی درباره آن صورت نگرفته در دیدار با سپاهان روی نیمکت نشست. رحمتی و منصوریان که بعد از دیدار با نفت تهران اختلاف میان آنها علنی شد، روز جمعه جلسه ای را برگزار کردند اما این جلسه نیز باعث نشد تا رحمتی به ترکیب بازگردد.


رحمتی و منصوریان در جریان نیمه اول هیچ گفت و گویی نداشتند اما در نیمه دوم دقیقه 65 بعد از آنکه آبی ها یک موقعیت خوب را از دست دادند، منصوریان به سمت مهدی رحمتی رفت و برای لحظاتی با او صحبت کرد. این جلسه بی هیچ واسطه ای انجام شد تا شاید اختلاف میان دو روی نیمکت ورزشگاه نقش جهان به پایان برسد.