کریم تاج الدینی مربی اول حسین ماهینی بوده که مدافع پرسپولیس بعد از راه اندازی مدرسه فوتبال خود در بوشهر از وی دعوت بکار می کند. متاسفانه این مربی در حین آموزش بچه ها در مدرسه فوتبال حسین ماهینی دچار سکته مغزی می شود و دو سه ماهی است که در بستر است.


البته اینروزها شرایط جسمی این مربی بی ادعا و زحمکتش بهتر شده و به نظر می رسد در آینده ای نزدیک شرایط حضور در زمین فوتبال و تمرین دادن بچه ها را پیدا کند.

کار ارزشمند ماهینی در بوشهر (عکس)


حسین ماهینی بعداز فارغ شدن از تمرینات و بازی های پرسپولیس و در سفر به بوشهر اولین کاری که انجام داد دیدار با سرمربی اسبق خود بود.


چه خوب است که فوتبالیست های ما وقتی بزرگ می شوند مربیان خود را فراموش نکنند و جویای احوال و وضعیت آنها باشند. این حرکت حسین ماهینی ارزشمند است به خصوص که از اولین مربی خود در مدرسه فوتبالش استفاده کرده است.