سیدرضا افتخاری در محل تمرین این تیم حاضر شد و با توجه به اینکه استقلالی ها در جلسه فنی بودند، راهی این جلسه شد.

دیدار استقلال و سپاهان از حساسیت زیادی برخوردار است، به شکلی که برخی تغییرات در این تیم، منوط به نتیجه این بازی است و ظاهرا دلیل حضور افتخاری در تمرین استقلال هم بی‌ربط به این مسئله نیست.

درحال حاضر تمرین استقلالی ها در کمپ مرحوم حجازی در جریان است.