در چند روز گذشته پیشنهادات زیادی به کریم انصاری فرد ارائه شده است و تیم های زیادی در لیگ یونان خواهان به خدمت گرفتن او شدند. البته هنوز معلوم نیست مهاجم ایرانی که قراردادش تا پایان فصل با تیم جدید خود به پایان می رسد، چه تصمیمی خواهد گرفت.

سایت گاتزتای یونان درباره وضعیت این بازیکن ایرانی نوشت: به نظر می رسد داستان انصاری فرد به رضا فاضلی، مدیربرنامه های او مربوط می شود. شرایط به گونه‌ای است که می‌تواند برداشت کرد فاضلی، این بازیکن ایرانی را قانع کرده است تا پایان قرارداد خود در تابستان در پانیونیوس بماند و زمانی که بازیکن آزاد شد، تیم جدید خود را انتخاب کند.

این سایت در ادامه آورده است: انصاری فرد نیز به مدیربرنامه های خود وفادار است و تمامی افکار او را دنبال می کند. فاضلی قصد دارد کریم را به لیگی بزرگتر از لیگ یونان ببرد. به همین خاطر از این بازیکن خواسته است پیشنهادات تیم های دیگر را قبول نکند. فاضلی تاکنون نتوانسته است تیمی خوب برای انصاری فرد در یک لیگ بزرگتر پیدا کند. به همین خاطر انصاری فرد در پانیونیوس باقی مانده است.

با این حال باید منتظر مذاکره بین او و مسئولان پانیونیوس بود. هر چند تاکید اصلی بر این بوده است که کریم به لیگی بزرگتر برود.