لایپزیش تا به اینجای کار عملکردی فوق العاده داشته و در 15 بازی اخیرش تنها یک شکست کسب کرده است. آنها هم امتیاز با بایرن در رده دوم جدول قرار گرفته اند و تیم بسیار خطرناکی نشان داده اند و حال هوملس مدعی شد که برای ایجاد موقعیت باید پشت خط هجومی لایپزیش فضاها را در دست بگیرند و موقعیت سازی کنند.

هوملس و راز شکست دادن لایپزیش

او گفت:" باید در 30 متری جلوی دروازه مان سخت بجنگیم تا مالکیت توپ را در اختیار داشته باشیم. باید تحرکات زیادی داشته باشیم تا بتوانیم بدون توپ آنها را بدوانیم. مقابل تیم‌هایی مثل لایپزیش که خیلی خوب پرس می‌کنند، پشت خط حمله فضای مناسبی وجود دارد. از ابتدای فصل آنها را زیر نظر دارم. از روز اول عالی بوده اند. هیچکس انتظار نداشت که انقدر خوب باشند ولی تماشای آنها لذت بخش است. همیشه راه حل های کمی وجود دارد. با آنالیز مناسب می‌توان از شرایط استفاده برد."