مارادونا تصویری از خود پس از شکار یک غزال عربی که در حال انقراض است منتشر کرده است.همچنین طبق تصاویر، این غزال، کم سن و سال بوده و مارادونا در شبکه های اجتماعی مورد حمله شدید از سوی کاربران قرار گرفته است.

مارادونا و شکار حیوان در حال انقراض (عکس)

هنوز مارادونا و اطرافیانش واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداده اند. غزال عرب در شبه جزیره عرب زندگی می‌کند و در اوایل دهه 70 میلادی در طبیعت منقرض شد ولی در باغ وحش ها نسل او حفظ شد و دوباره در اوایل دهه 80 به طبیعت بازگشت. از سوی سازمان جهانی حمایت از حیوانات، این غزال در رده ی حیواناتی قرار گرفت که نسلشان در معرض انقراض قرار دارد.