اولین تمرین آبی ها بعد از شکست برابر نفت تهران و حذف از جام حذفی در حالی در حال برگزاری است که علیرضا منصوریان با لباس شخصی در تمرین این تیم حاضر شده و دخالتی در تمرینات آبی ها ندارد.


او در ابتدای تمرین با چهره ای ناراحت با بازیکنانی که روز گذشته در ترکیب استقلال به میدان رفته بودند صحبت کرد و بعد از آن در گوشه ای از زمین نظاره گر تمرین استقلالی ها بود. البته در این بین منصوریان چند دقیقه هم با بهتاش فریبا مدیر فنی استقلال صحبت کرد و در مورد بازی روز گذشته با او بحث و تبادل نظر گرفت.


امروز بازیکنانی که در ترکیب اصلی استقلال به میدان رفته بودند زیر نظر استیون جونز ریکاوری کردند و سایر بازیکنان زیر نظر محمد خرمگاه تمرینات تاکتیکی خود را انجام دادند.