یکی از وعده های انتخاباتی اینفانتینو افزایش تعداد تیم‌های حاضر در جام جهانی از 32 تیم به 40 تیم بود. با این حال او اخیرا مدعی شده که ممکن است این تعداد به 48 تیم افزایش پیدا کند. حال اتحادیه باشگاه های اروپا در بیانیه ای مخالفت خود با این تصمیم را ابراز کرد.

مخالفت باشگاه‌های اروپایی با افزایش تیم‌های جام‌جهانی

در این بیانیه آمده:" اتحادیه باشگاه‌های اروپا با گسترش جام جهانی مخالف است. جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا اخیرا صحبت‌هایی با هدف افزایش تعداد تیم‌های جام جهانی انجام داده است.

طبق صحبت‌های اینفانتینو، این تصمیم در سال 2026 عملی خواهد شد. تعداد بازی‌ها در طول سال همین حالا نیز به یک رقم غیرقابل قبول برای بازیکنان تیم‌های ملی رسیده است.هیئت اجرایی اتحادیه باشگاه های اروپا با ارسال نامه ای به اینفانتینو از او درخواست کرده که چنین اقدامی انجام ندهد."