ترکیب تیم پیکان برای دیدار با سایپا از سوی مجید جلالی اعلام شد.

ترکیب پیکان:

رحمان احمدی، امیرحسین صادقی، علی حمودی، آیراپتیان، ماهان رحمانی، محمدصادق بارانی، سیامک نعمتی، ابوالفضل ابراهیمی، مرتضی آقاخان و گادوین منشا.

این بازی ازساعت ١٥ در ورزشگاه دستگردی شروع می شود.