پدیده خراسان که این هفته بازی حساسی را برابر استقلال در تهران پیش رو دارد پس از بازگشت سرمربی عزادار خود که برای خاکسپاری پدرش راهی شاهرود شده بود، تمرینات خود را استارت زد.


بازیکنان پدیده ابتدا با حضور در منزل محمدرضا مهاجری مصیبت وارده را به وی تسلیت گفته و سپس راهی تمرین شده و تمرینات خود را با حضور سرمربی آغاز کردند.

تمرینات پدیده خراسان برای بازی استقلال (عکس)

تمرینات پدیده خراسان برای بازی استقلال (عکس)

تمرینات پدیده خراسان برای بازی استقلال (عکس)

تمرینات پدیده خراسان برای بازی استقلال (عکس)

تمرینات پدیده خراسان برای بازی استقلال (عکس)

تمرینات پدیده خراسان برای بازی استقلال (عکس)

تمرینات پدیده خراسان برای بازی استقلال (عکس)

تمرینات پدیده خراسان برای بازی استقلال (عکس)

عکاس: محسن شریف پور