اما برخی مقامات فدراسیون فوتبال از جمله غلامرضا بهروان می گویند فعلاً چنین نامه‌ای را دریافت نکرده‌اند و تازه به تصمیم کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض دارند! به این دلیل که بازی تیم‌های ایرانی و عربستانی را در زمین بی طرف برگزار می‌کند .


مهدی تاج می‌گوید نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا زده و پاسخی نگرفته است و نامه خود را تکرار کرده است و منتظر جواب می‌ماند .


اما واقعیت این است که کمیته اجرایی afc می‌گوید تصمیم 25 ژانویه 2016 پابرجاست. تصمیمی که بر اساس آن تیم‌های ایرانی و عربستانی بازی‌های خود در لیگ قهرمانان آسیا را باید در کشور بی طرف برگزار کنند.


فدراسیون فوتبال عربستان دریافت نامه جدید را تأیید کرده و حتی به این خاطر از کنفدراسیون فوتبال آسیا تشکر کرده است. در این نامه از تیم‌های عربستانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا خواسته شده حداکثر تا ژانویه 2017 کشور میزبان از تیم‌های ایرانی را مشخص کنند.


بار دیگر تکرار می‌شود . بهانه برگزاری بازی تیم‌های ایرانی و عربستانی در کشور بی طرف نا امنی در ایران یا عربستان نیست. کمیته اجرایی فیفا در نامه خود به فدراسیون فوتبال عربستان آورده که با توجه به عدم بهبود روابط سیاسی ایران و عربستان تصمیم 25 ژانویه سال 2016 پابرجاست.


دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به قطع رابطه سیاسی با عربستان سفر شهروندان ایرانی به این کشور را ممنوع کرده است.


به هر صورت فدراسییون فوتبال فعلاً می‌گوید این نامه از از کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا دریافت نکرده است. اما همان طور که اشاره شد در فصل آتی لیگ قهرمانان آسیا باز هم بازی تیم‌های ایرانی و عربستانی در کشور ثالث برگزار می‌شود .