پس از مصدومیت میکل آرتتا، مدافع آلمانی آرسنال یعنی پر مرته ساکر که در شروع فصل نیز در مصدومیت به سر می برد، به عنوان کاپیتان آرسنال مشخص شد. او در این باره می گوید:
 
تصمیم سخت و عجیبی بود. کاپیتانی وظایف بازیکن را دشوار و سنگین تر می کند. هماهنگی تیم و دستورات تاکتیکی درون زمین و کنترل سایر بازیکنان کار دشواری است. آرسن ونگر علی رغم اینکه مدت طولانی مصدوم بودم مرا انتخاب کرد و گفت که به عنوان یک بازیکن با تجربه روی من حساب ویژه ای باز می کند. این وطیفه سنگینی بود. خیلی بیشتر از آنچه که انتظار داشتم.
 
مرته ساکر: باورم نمی شد کاپیتان آرسنال باشم
 
وی که در آستانه تمدید قراردادش با توپچی ها قرار دارد، افزود:
 
به خودم اطمینان کامل دارم و می دانم که می توانم هر آنچه که در توان دارم برای تیمم بگذارم. این همان چیزی است که ونگر از ما می خواهد. اینکه معمولی باشم، خودم باشم و به کاپیتانی فکر نکنم و تنها کار خودم را انجام بدهم. در ابتدا باورم نمی شد که روزی کاپیتان آرسنال شوم. اکنون راحت تر از روزهای اول وظیفه ام را انجام می دهم.