آگوئرو به علت تکل خشنی که روی پای داوید لوئیز رفت با 4 جلسه محرومیت از سوی اتحادیه روبرو شد. او که در 12 بازی 10 گل برای تیمش در لیگ به ثمر رسانده، پیشتر نیز به خاطر ضربه خشنی که به وینستون رید زده بود با 3 جلسه محرومیت روبرو شده بود. با این وجود گواردیولا معتقد است که مهاجم تیمش خشن نیست.

گواردیولا: آگوئرو بازیکن خشنی نیست


او گفت:" توصیه من به آگوئرو این است که گل‌های زیادی بزند. سرخیو بازیکن خشنی نیست. او مجازاتش را پذیرفته است. باید آن را قبول کرد و سعی کرد دوباره چنین اتفاقاتی تکرار نشود."


ایهیناچو درباره جانشینی آگوئرو گفت:" پیش از دیدار با سلتیک، گواردیولا به من گفت که که حالا وظیفه تو است این جای خالی را پر کنی و تیم را جلو بکشی. او به من گفت که باید خیلی خوب کار کنم و به شدت من را تشویق کرد."