علیرضا منصوریان در نیمه اول بازی با تراکتورسازی از کلاهی استفاده کرد که روی آن نوشته شده بود(TO LOSE ) به معنی «باختن»، که این موضوع حرف و حدیث های زیادی در ذهن هواداران این تیم ایجاد کرد.


بدون تردید منصوریان معنی کلمه ای که روی کلاه او نوشته شده بود را نمی دانست وگرنه هرگز از چنین کلاهی استفاده نمی کرد. البته در نیمه دوم نزدیکانش منصوریان را متوجه کلاه عجیبی که سر رفته بود کردند و به همین دلیل او در نیمه دوم با کلاهی جدید لب خط تیمش را هدایت کرد.

چه کسی سر منصوریان کلاه گذاشت؟