این درگیری که دوربین‌های تلویزیونی از آن جا ماندند ، از جنگ لفظی علیرضا منصوریان سرمربی استقلال با ساکت الهامی مربی صبا آغاز شد و با دخالت محمد خرمگاه دستیار منصوریان ادامه یافت.


تصاویر رضا سعیدی پور، بخش‌هایی از این جنجال را به تصویر کشیده است. جنجالی با حضور حداکثری ساکت الهامی که دست آخر به گریه شدید افتاد؛ واکنشی که حکایت از بار سنگین و فشار بیش از حد روانی روی مربیان لیگ برتر ایران دارد.

صحنه‌های عجیب در قم؛ از مشت تا گریه!(عکس)

صحنه‌های عجیب در قم؛ از مشت تا گریه!(عکس)

صحنه‌های عجیب در قم؛ از مشت تا گریه!(عکس)

صحنه‌های عجیب در قم؛ از مشت تا گریه!(عکس)

صحنه‌های عجیب در قم؛ از مشت تا گریه!(عکس)

صحنه‌های عجیب در قم؛ از مشت تا گریه!(عکس)

صحنه‌های عجیب در قم؛ از مشت تا گریه!(عکس)