پس از اینکه داور به خاطر شبیه سازی به پوگبا کارت زرد نشان داد، مورینیو در کنار زمین به شدت عصبانی شد و یک بطری را شوت کرد. همین موضوع باعث اخراج او از سوی جان موس شد و حالا اتحادیه در حال تصمیم گیری برای محرومیت اوست. بیلیچ مدعی شد که این اتفاقات می‌تواند به مورینیو ضربه سختی بزند.

بیلیچ: مورینیو بطری را عالی شوت کرد


او گفت:" اگر منطقی باشیم، مورینیو ضربه خیلی خوبی به بطری زد. در واقع با توجه به موقعیت بطری نباید ضربه خوبی می‌زد ولی عالی زد! من او را در مورد قضیه پوگبا درک می‌کنم. داور تصمیم فوق العاده ای گرفت ولی از زاویه ای که ما می‌دیدیم به نظر شبیه سازی نمی‌آمد. خیلی بارها بطری جلوی خودم دیده ام و بارها برای شوت کردنش جلو رفته ام ولی در لحظه آخر جلوی خودم را گرفتم."