این از بدشانسی رئالی ها بود که در چنین روزی، باران شدیدی در مادرید می بارید؛ به طوریکه در انتهای بازی، تبلیغات روی پیراهن بازیکنان رئال که از ابتدا نیز کمرنگ تر از همیشه بود، به کلی پاک شد.

رئال امشب به زحمت توانست زیر باران شدید و با نتیحه 2-1 بر خیخون غلبه کند.

از بین رفتن تبلیغ پیراهن رئال زیر باران(عکس)