هر دو گل رئال را رونالدو به ثمر رساند تا کهکشانی ها فاصله خود در صدر با بارسلونا را به 7 امتیاز افزایش دهند.
زیدان: از این بازی فقط 3 امتیازش یادم می‌ماند
 
زیدان در پایان بازی به خبرنگاران گفت: « بازی دشواری بود؛ دیداری که فقط سه امتیازش به یادم خواهد ماند. بد بازی کردیم و اوضاع برایمان آنطور که می خواستیم پیش نرفت. در همه خطوط ضعف هایی داشتیم و بهتر است این بازی را فراموش کنیم.
با وجود نمایش بدی که داشتیم، از کسب سه امتیاز خوشحالم و مهم نیز همین بود.»
زیدان در مورد تاثیر باران شدید روی کیفیت بازی رئال گفت: " فکر نمی کنم این توجیه مناسبی باشد. باران و شرایط زمین برای هر دو تیم یکسان بود.»
بازگشت په په به ترکیب رئال: « په په برای ما بازیکن مهمی است و امروز با وجود اینکه چند هفته از میادین به دور بود، نمایش خوبی هم داشت.»