کاوه رضایی مثل تمام تمرین های بعد از بازی های استقلال به جای انجام تمرین های ریکاوری به کلینیک باشگاه استقلال رفت و به فیزیوتراپی پرداخت.


رضایی با مصدومیت جزیی روبرو است و به همین دلیل هم ترجیح داد امروز به جای شرکت در تمرین ریکاوری در کلینیک باشگاه فیزیوتراپی کند.