رسانه های ایتالیایی گزارش دادند که تا چند روز دیگر، یک کمپانی چینی باشگاه میلان را از برلوسکونی خواهد خرید و دربی امشب میلان، آخرین دربی برلوسکونی به عنوان مالک روسونری است.

خود برلوسکونی هم گفته که باورش نمی شود این دیدار آخرین دربی اش باشد اما گالیانی در واکنش به این صحبت ها گفت:" من هرگز در مورد صحبت های رئیس اظهارنظر نمی کنم و حالا هم شرایط تغییر نکرده است.

گالیانی: نمی دانم این آخرین دربی ام هست یا نه

آیا این دربی آخرین دربی من است؟ نمی دانم؛ باید ببینیم چه رخ می دهد. در هر صورت، من به سن سیرو بازخواهم گشت زیرا من هوادار سرسخت میلان هستم. پروژه نو و ایتالیایی در حال پیشرفت است و باید ببینیم امشب چه رخ خواهد داد.

اگر امشب پیروز شویم، موفقیت بزرگی برای ما خواهد بود و به ما اجازه می دهد تا در جدول صعود کنیم."