استقلال در 13 بازی مذکور 7 برد و6 مساوی داشته است .17 گل زده وتنها 7 گل دریافت کرده است .


استقلال در ادوار گذشته بارها صبا را برده وتجربه زدن 4 گل به این تیم را هم داشته است اما از دهه 80 به بعد دیگر هیچ گاه به این حریف نباخته است .فراوان ترین نتیجه 13 بازی اخیر مساوی 1-1 بود که 5 بار برای 2 تیم تکرار شده است!

سیزدهمین بازی متوالی بی شکست استقلال