در حال حاضر بزرگترین نقطه قوت مهدی رحمتی واکنش های سریع او به جهت مخالف است و این دقیقا همان چیزی است که حمید بابازاده در طول تمرین بارها آن را به او تمرین می کند.


بابازده امرز از مهدی رحمتی خواست که پشتش را به دروازه کند و بعد جهت توپ را حدس بزند که او به بهترین شکل مراحل مختلف این تمرین را پشت سرگذاشت.


رحمتی در ابتدای فصل گل های زیادی را دریافت کرد ولی از بازی با پرسپولیس در هفته ششم لیگ برتر روند خوب خود را بدست آورده است و در بازی های گذشته بارها موفق شده دروازه تیمش را بسته نگه دارد و به نظر می رسد دوباره به روزهای اوجش برگشته است.

سیوهای رحمتی اتفاقی نیست (عکس)

عکس: رضا سعیدی پور