مدیربرنامه های حامد لک با تایید این خبر اعلام کرد دو تیم سوئدی بازی های این فصل او را تماشا کردند و یکی از تیم ها خواهان به خدمت گرفتن اوست.

وی به فارس گفت: ما به باشگاه صبا این پیشنهاد را عنوان کرده ایم و در صورتی که باشگاه شرایط جدایی او را فراهم کند. مراحل انتقال صورت خواهد گرفت . باشگاه سوئدی لک را به طور آزاد می خواهد و نمی تواند پولی به باشگاه صبا پرداخت کند و این مساله را به آقای کشوری مدیر عامل باشگاه عنوان شده است . او 5 سال قبل از باشگاه بشیکتاش ترکیه هم پیشنهاد خوبی داشت اما مدیران صبا اجازه جدایی به او ندادند. حالا لک امیدوار است بتواند شرایط حضور در فوتبال اروپا را به دست بیاورد.
در صورت توافق این دروازه بان با باشگاه صبا وی نیم فصل این تیم را برای امضای قرارداد با این تیم سوئدی ترک می کند.