عملکرد مدیران باشگاه استقلال در سال های اخیر باعث شده که بدهی زیادی روی دست این باشگاه بماند و این موضوع به بزرگترین دغدغه مدیران فعلی باشگاه استقلال تبدیل شده است.
 
افتخاری در این باره به گفت: طی دو ماه گذشته، هفت میلیارد تومان از بدهی‌هایمان را پرداخت کردیم. حدود 67 میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهی داریم و 16 میلیارد تومان هم بدهی مالیاتی داریم. ضمن اینکه با صحبت‌هایی که انجام دادیم، اداره مالیات، جرایم دیرکرد باشگاه استقلال را بخشید و آن را به 16 میلیارد تومان کاهش داد. به مسئولان باشگاه دستور دادم ابتدا بدهی‌هایی که رقم‌شان کمتر است را پرداخت کنند تا لیست طلبکاران استقلال سبک‌تر شود. پس از جلسه با وزیر ورزش قصد داریم تصمیم‌گیری لازم را درخصوص طلبکاران دانه درشت اتخاذ کنیم. ضمن اینکه باید جلساتی را با این طلبکاران نیز داشته باشیم تا با آن‌ها به توافق برسیم.