پرسپولیسى ها در سومین روز حضورشان در اردوى امارات میزبان دختران دانش آموز ایرانى حاضر در این کشور بودند.


پنجمین جلسه تمرینى سرخپوشان امروز در حالى برگزار شد که مطابق روز گذشته آنها بار دیگر پذیراى هواداران ایرانى خود بودند و اینبار دانش آموزان دختر ایرانى در تمرین این تیم حضور یافتند.


رادوشوویچ و پل یانسکى اینگونه از هواداران ایرانى پرسپولیس استقبال کردند.

پرسپولیس میزبان دختران ایرانى در دبى (عکس)

پرسپولیس میزبان دختران ایرانى در دبى (عکس)