رئال مادرید نیمه اول دیدار با لگانس را با دو با گل گرت بیل به سود خود خاتمه داد.

رونالدو که از ابتدا کمی عصبی نشان می داد، پس از خطایی که بازیکن لگانس در اوسط نیمه اول روی او مرتکب شد و متئو لاهوز، داور بازی دستور به ادامه کار داد، به شدت عصبانی شد و با خشمی بی سابقه به داور توهین کرد.

لاهوز این صحنه را نادیده گرفت؛ اما ثانیه هایی بعد به دلیل ادامه اعتراضات رونالدو به وی کارت زرد نشان داد. در سال های اخیر به ندرت رونالدو را این چنین معترض به داور دیده بودیم.

خشم بی سابقه رونالدو علیه داور (عکس)

خشم بی سابقه رونالدو علیه داور (عکس)