امشب بارسا در غیاب مصدومان خود به مصاف گرانادا می رود.

تعداد مصدمان بارسا باعث شده تا دست انریکه خالی باشد و دان گسپر و سیلسن و رافینا را در ترکیب اصلی قرار دهد.

جرارد پیکه، اینیستا، جردی آلبا و جرمی متئو به دلیل مصدومیت قادر به همراهی بارسا نیستند.

با این اوصاف انریکه از آردا توران هم برای بازی امشب استفاده نخواهد کرد.