اختلافات کارلوس کی‌روش با امیر عابدینی از هفته گذشته و بعد از مصاحبه عابدینی درباره سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اوج گرفت. کی‌روش در واکنش به صحبت‌های عابدینی چندین بار مصاحبه کرد و عابدینی هم پاسخ او را داد.

 

کی روش به مصاحبه کردن اکتفا نکرد و روز پنجشنبه بنا بر ادعای خودش ۱۲ ساعت در فدراسیون فوتبال منتظر امیر عابدینی ماند تا بتواند با وی جلسه ای برگزار کند. جلسه ای که البته به خاطر عدم حضور عابدینی، برگزار نشد و سرمربی تیم ملی بعد از خروج از فدراسیون، باز هم علیه عابدینی مصاحبه کرد.

 

با بازگشت مهدی تاج از اصفهان و گذشت چند روز از اتفاقات اخیر، سرانجام امروز شنبه امیر عابدینی و کارلوس کی روش در فدراسیون فوتبال حضور یافتند تا در جلسه مشترکی با مهدی تاج حضور یابند. در این جلسه که از ظهر امروز آغاز شده، رئیس فدراسیون به دنبال خاتمه دادن به حواشی و مصاحبه های تند طرفین علیه همدیگر است.