نکته مهم در خصوص این تیم آنجاست که بدانید اگر آنها تمامی بازی های باقیمانده تا پایان نیم فصل را با پیروزی پشت سر بگذارند و دیگر تیم ها تمامی امتیازات را از دست بدهند که امری نشدنی است  - چرا که در صورت امتیاز از دست دادن یک تیم، تیم مقابل امتیاز کسب خواهد کرد و نمی شود که همه تیم ها همزمان امتیاز از دست بدهند - باز هم آنها نمی توانند قهرمان نیم فصل شوند.

ماشین سازان در صورت کسب15 امتیاز از بازی های باقیمانده 21 امتیازی خواهد شد و این در حالی است که پرسپولیس همین حالا با 22 امتیاز صدرنشین است. با این اوصاف اگر قوانین ریاضی را هم نادیده بگیریم و این گونه حساب کنیم که همه تیم ها تا پایان نیم فصل صفر امتیاز کسب خواهند کرد، باز هم ماشین سازی حداقل در نیم فصل نمی تواند صدرنشین باشد.