اشکان دژاگه که در العربی قطر بازی می کرد از لیست این تیم کنار گذاشته شد ولی همچنان نتوانسته قراردادش را با این تیم قطری فسخ کند. او بر سر مسائل مالی با این باشگاه به توافق نرسیده و به صورت انفرادی در قطر تمرین می کند.

 

دژاگه که از پرسپولیس و چند تیم اروپایی پیشنهاد دارد در حال حاضر منتظر توافق با مدیران العربی است تا بتواند از این تیم جدا شود.

 

نکته ابنجاست که دژاگه به نزدیکانش گفته قطعا می خواهد به اروپا برود ولی تا زمانیکه با العربی به توافق نرسد این انتقال صورت نمی گیرد.