شاگردان آرسن ونگر که هفته گذشته مقابل میدلزبورو متوقف شدند، برای اینکه از مدعیان عقب نیفتند، به پیروزی در این دیدار نیاز دارند.

ساندرلند: پیکفورد، جونز، اوشی، کونه، فن آنهولت، رادول، پیه‌نار، اندونگ، خضری، واتمور، دفو

 

CZirroRljPUP

آرسنال: پتر چک، بیرین، گیبس، کوشیلنی، مصطفی، الننی، کوکلین، اوزیل، ایووبی، اکسلید-چمبرلین، الکسیس سانچس