به نقل از مهر، حدود ۱۶ ماه است که پرسپولیس مدیر عامل ندارد و با سیستم سرپرستی اداره می شود. نکته جالب در این رابطه آن است که هنوز هم طاهری در پاسخ به این پرسش یا « خودم هم نمی دانم » را به عنوان پاسخ انتخاب می کند یا اینکه می گوید: « خودم نمی خواهم»! در حالی که حتی اگر فرض محال در مورد نخواستن طاهری برای مدیر عامل شدن را بپذیریم باز هم باید بگوییم «طاهری بخواهد یا نخواهد، فرقی ندارد به هر حال پرسپولیس به مدیرعامل بیشتر از سرپرست نیاز دارد».

یکی از موانعی که  سر راه طاهری برای مدیر عامل شدن در پرسپولیس وجود دارد این است که طاهری طبق قانون نمی تواند به عنوان یک بازنشسته مدیر عامل شود. این قانون شاید  مهمترین عامل مقاومت بر سر راه مدیریت عاملی طاهری بوده است.

 با این حال با تغییر گودرزی به نظر می رسد در مورد این ابهام به زودی تصمیم گیری شود. هرچند با توجه به جایگاه کنونی پرسپولیس در جدول رده بندی بعید است که تصمیمی سریع و فوری برای پرسپولیس گرفته شود اما از این جهت که سرپرست محدودیت زمانی دارد و البته در مورد امضا ها هم محدودیت های برایش وجود دارد و از همه بدتر اینکه ثبات مدیریتی برای سرپرست موقت نیست، در نهایت وزیر جدید باید تصمیمی برای طاهری بگیرد.

در واقع به نظر می رسد با توجه به قانون دو شغله ها که اجازه مدیریت عاملی به وی نمی دهد، طاهری از جایگاه محکم قبلی که با گودرزی داشت دور شده است. طاهری یکی از دوستان صمیمی سالیان دراز گودرزی به شمار می رفت و با رفتن گودرزی و مشکلی که اجازه مدیریت عاملی را تاکنون به وی نداده و نیاز پرسپولیس به یک مدیر عامل محکم جایگاه طاهری را نسبت به قبل سست کرده و اگر او نتواند راهی برای مدیریت عاملی قانونی پیدا کند، احتمالا نمی‌توان مدیریت او در پرسپولیس را خیلی بلند تصور کرد.