یکی از لیدرهای استقلال روز چهارشنبه در محل تمرین مدیر اجرایی استقلال را به باد کتک گرفت و با مشت به چانه این مسئول استقلال زد. 

 

بعد از این اتفاق باشگاه هیچ موضعی نسبت به این موضوع نگرفت و تنها عنوان شد که وی عذرخواهی کرده است اما نکته عجیب تر اینجا بود که این لیدر روز گذشته در ورزشگاه حاضر شد و حتی در نزدیکی های مدیر عامل استقلال می چرخید! 

 

ظاهرا نه تنها برخوردی با وی که سابقه کتک کاری در تیم های پایه استقلال را دارد و قبلا تصاویرش در برنامه 90 پخش شده نگرفته بلکه رفتارها به شکلی بوده که وی دور و اطراف مدیرعامل هم بدون ترس و واهمه از رفتارش می چرخید!