«تیته» در گفت‌وگویی اظهارداشت نیمار باید با اخلاق و نظم بیشتری در مسابقات مقابل تیم حریف ظاهر شده و از خشونت مقابل مدافعین پرهیز کند.

وی اظهارداشت:می‌دانید در بازی با بولیوی چندبار به این موضوع که نیمار را از زمین بیرون بیاورم، فکرکردم؟حداقل ۱۰ مرتبه. او باید در زمین فقط به فکر بازی کردن باشد.

تیته‌ افزود:به هرحال این امر بخشی از جریان تکامل است که باید پیموده شود. به او گفتم، کارت‌های قرمز را فراموش کرده، برود و بازی کند، شوت بزند و حریف را دریبل کند.

به اعتقاد مسئول سلسائو، بهترین تیم برای نیمار، همین تیم کنونی او یعنی بارسا است. وی عنوان کرد: او در جایی مناسب است. اطمینان دارم او در این تیم بازهم پیشرفت خواهد کرد.فقط باید از خطاکردن پرهیز کند. چون استعداد ویژه‌ای دارد.باید یاد بگیرد از این مساله پرهیز کند.