خسرو حیدری بین دو نیمه بازی با سایپا جای خود را به محسن کریمی داد تا این شائبه به وجود بیاید او مصدوم شده است و احتمالا بازی بعدی تیمش برابر سایپا را از دست داده است.

با این حال او امروز در اولین تمرین استقلال بعد از بازی با سایپا شرکت کرد تا ثابت شود دلیل مصدومیت او فنی بوده است و ربطی به مصدومیتش نداشته است.