بعد از بازی پرسپولیس و نفت، در راهروهای ورزشگاه آزادی، بچه های دوربین خبرساز به سراغ رامین رضاییان رفته بودند. سوژه ای که گروه آنها می خواست به آن بپردازد و درباره‌اش با رامین حرف بزند مربوط می شد به لیگ ترکیه. گویا دست اندرکاران این برنامه قصد دارند برنامه ای ویژه درباره لژیونرهای برگشتی ایران که لیگ ترکیه را ترک کرده اند، تهیه و تولید کنند.

یکی از مجریان برنامه از بازیکن نیمکت نشین پرسپولیس درباره بازگشت سجاد شهباززاده به لیگ ایران پرسید و رضاییان گفت:«من شرایطم در ترکیه خیلی خوب بود و به خاطر پرسپولیس بازگشتم. حالا هرچه بوده گذشته و این موضوع را رها کنید. من به خاطر پرسپولیس بازگشتم اما نمی دانم چرا شهباززاده می خواهد قراردادش را فسخ کند.»