میلاد زکی پور و بهنام برزای دو بازیکن جوان استقلال از نظر چهره شباهت زیادی با هم دارند تا جایی که حتی علیرضا منصوریان و سایر اعضای کادرفنی هم آنها را با هم اشتباه می‌گیرند.

چند سال پیش در پرسپولیس هم سامان آقازمانی و امیرحسین فشنگچی هم شباهت زیادی با هم داشتند و کسانی که آنها را نمی شناختند فکر می کردند با هم برادر دوقلو هستند.