بعد از اینکه در چند روز گذشته بحث پرداخت مطالبات منصور پورحیدری در زمان حضورش در بیمارستان از سوی باشگاه استقلال مطرح شد، مدیرعامل آبی پوشان خبر از تصمیم جدیدی می دهد.

رضا افتخاری مدیرعامل استقلال با تایید این خبر اظهار داشت: روزی که من به بیمارستان رفتم با همسر آقای پورحیدری صحبت کردم و گفتم اگر هر کمکی نیاز باشد باشگاه استقلال در این خصوص دریغ نخواهد کرد. در اسرع وقت پس از مرخص شدن پورحیدری از بیمارستان تمام هزینه های درمان وی توسط باشگاه استقلال پرداخت خواهد شد.