هاشم بیک زاده بازیکن تیم صبای قم که در نیمه دوم و به خاطر اعتراض به تصمیمات داوری از بازی اخراج شد، درپایان بازی در مورد داوری مسابقه گفت: من نمی دانم که این داورها را از کجا پیدا می کنند. داوری در حد بازی نبود و من نمی دانم چرا اخراج شدم.  وی ادامه داد: طالب‌لو هزار بار خودش را انداخت ولی داور نه اعتراضی یه او می کرد و نه کاری به او داشت و من نمی دانم این داورها را از کجا برای لیگ برتر می‌آورند.